皇冠博彩app
热门标签

9 nhóm đối tượng sẽ được tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 1/7

时间:1个月前   阅读:6

Telegram游戏频道www.tel8.vip)是一个Telegram群组分享平台。Telegram游戏频道包括Telegram群成员导出、telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容。Telegram游戏频道为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。

,

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (CBCCVC, LLVT). Theo đó, từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng.

Đại diện Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 9/11/2018 của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng (tăng thêm 7,19%) từ ngày 1/7/2019. Song, từ năm 2020 đến nay, do tác động bất lợi của nhiều yếu tố trong nước và quốc tế, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19 nên chưa có điều kiện để tiếp tục điều chỉnh mức lương cơ sở theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 38/2019/NĐ-CP và thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị T.Ư 7 khóa XII. Vì thế, mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng được giữ nguyên từ ngày 1/7/2019 đến nay.

Nếu so với mức lương vùng của người lao động khu vực doanh nghiệp thì mức lương 1.490.000 đồng/tháng (áp dụng với đối tượng hưởng lương ngân sách) mới đạt 37,89% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2022 (3.932.500 đồng/tháng), dẫn đến đời sống của CBCCVC và LLVT còn nhiều khó khăn. Do vậy, việc xây dựng Nghị định điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng (tăng thêm 20,8%, thực hiện từ ngày 1/7/2023) là cần thiết nhằm góp phần cải thiện đời sống của CBCCVC và LLVT.

Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với CBCCVC, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức CT-XH và hội được NSNN hỗ trợ kinh phí hoạt động ở T.Ư, ở tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư (cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc T.Ư (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và LLVT.

Công chức phường Yên Sở, quận Hoàng Mai tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân

Đáng chú ý, dự thảo Nghị định nêu rõ, có 9 nhóm đối tượng được hưởng lương, phụ cấp.

Thứ nhất, CBCC từ T.Ư đến cấp huyện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức năm 2019).

Thứ hai, CBCC cấp xã quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức năm 2019).

Thứ ba, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

Thứ tư, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu) theo quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập đang được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Thứ năm, người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Thứ sáu, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thứ bảy, sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an thuộc Công an nhân dân.

Thứ tám, người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Thứ chín, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2023 và thay thế Nghị định số 38/2029/NĐ-CP của Chính phủ.

上一篇:厕所文化

下一篇:观光工厂促进协会 新理监事就任

网友评论